“เพราะคุณคือคนสำคัญ”

เรามีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดและบุคลากรที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุให้การดูแลและอำนวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และที่อยู่ในภาวะพึ่งพาตลอด 24 ชั่วโมง

รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันพร้อมทั้งติดตามดูแลสุขภาพกายและใจอย่างใกล้ชิด

เกี่ยวกับเรา

บริการของเรา

บุคลากรที่ผ่านการอบรมให้การดูแล
และให้ความสะดวกต่อผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

ลูกค้าที่เคยใช้บริการ

ติดใจทั้งหมอ พยาบาล กายภาพ ทำให้เก่งขึ้น

คุณเยาวลักษณ์

ลูกหลานบอก “ชื่นใจ มาหาทีไร ยายเก่งขึ้นทุกวัน”

คุณประชุมพร

อาม่าชอบ มีอะไรให้ทำเยอะแยะ ไม่เบื่อเลย

คุณสุจินต์

น้องชายชม “หน้าตาสดใส ทานอาหารได้เยอะ แข็งแรงและสื่อสารได้มากขึ้น”

คุณอุไร

ลูกหลานมาก็ดีใจ ได้ทำกายภาพบำบัดทุกวัน เก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย

คุณจำลอง

ติดต่อเรา

ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อ สอบถามรายละเอียด
ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 18:00 น.)

เลขที่ 1 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 18
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวงทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

061-158-5000

ชื่อ-นามสกุล (*)

อีเมล (*)

เบอร์โทรศัพท์ (*)

หัวข้อ

ข้อความ