บริการหลัก

 • บริการดูแลผู้สูงอายุด้านความเป็นอยู่ทั่วไป และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ
 • บริการที่พักทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยจัดเตรียมห้องพักทั้งแบบห้องเดี่ยว และแบบห้องพักรวม ทีออกแบบไว้อย่างเป็นสัดส่วนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
 • ห้องรับประทานอาหารที่กว้างขวาง มีบริการอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ (โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านโภชนาการและเน้นรสชาติของอาหารให้มีความอร่อย เพื่อให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้มากยิ่งขึ้น)
 • การดูแลทำความสะอาดร่างกาย การดูแลเรื่องการขับถ่ายและการพักผ่อน
 • การดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้า และเครื่องนอน
 • การติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้น
 • กิจกรรมกายภาพบำบัด เช่น กิจกรรมฟื้นฟูสภาพร่างกาย กิจกรรมบำบัดเืพ่อการสันทนาการ วารีบำบัด โดยนักกายภาพบำบัด/นักอาชีวบำบัด ประจำศูนย์ฯ

บริการเสริม

 • บริการรถรับ-ส่งจากทางศูนย์ฯ พร้อมผู้ดูแลไปตามนัดหมายแพทย์
 • บริการพาไปช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า หรือทำผม รวมถึงการพาไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ตามความสนใจ และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ฯลฯ
 • บริการด้านความรู้ข่าวสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Facebook ส่วนตัว VDO Call หรือ Skype ไปหาครอบครัว
 • กิจกรรมตามโอกาสทางสังคมต่างๆ เช่น งานวันเกิด วันสำคัญต่างๆ ตามเทศกาลและงานประเพณี
 • บริการจัดเตรียมอาหารสำหรับรับประทานเฉพาะครอบครัว
 • บริการเรียกรถฉุกเฉินในกรณีจำเป็น

กิจกรรมบำบัดในรูปแบบพิเศษ

 • ธาราบำบัด [Hydrotherapy]
 • ดนตรีบำบัด [Music Therapy]
 • ศิลปะบำบัด [Art Therapy]
 • สัตว์เลี้ยงบำบัด [Pet Therapy]
 • กิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ตามความสามารถ ตามความสนใจและตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล เช่น กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวหรือดอกไม้ในเรือนเพาะชำ กิจกรรมการทำอาหารคาวและหวาน กิจกรรมร้องเพลง และกิจกรรมเต้นรำ
 • การนวดเพื่อสุขภาพ
 • ห้องพระสำหรับผู้ชื่นชอบการปฏิบัติธรรมและรักความสงบ

การบริการด้านความปลอดภัยของทางศูนย์ฯ

 • ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกห้อง รวมถึงพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร
 • ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินทั่วทั้งอาคาร
 • ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • ติดตั้งลิฟต์บริการโดยสารสำหรับผู้เข้ารับบริการ
 • ติดตั้งทางลาดขึ้นลงสำหรับผู้ใช้รถเข็น และบริการรถเข็นไฟฟ้า [Electric Wheelchair]
 • ติดตั้งถังอุปกรณ์ดับเพลิง และมีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟประจำปี

ประเภทห้องพัก

อัตราค่าบริการของห้องพักแตกต่างตามขนาดและประเภท
ของการให้บริการที่มีบริการทั้งแบบรายวันและรายเดือน

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

061-158-5000